Výjezdová veterinární služba pro Prostějov a okolí.

Něco o mně

Jsem šťastná, že se můžu věnovat tomuto krásnému povolání, které má smysl a které mě každý den někam posouvá. Snažím se léčit a přistupovat k pacientům podle nejnovějších poznatků, zároveň však s respektem a ohledem na individualitu každého jedince. Jsem rovněž zastáncem holistického přístupu při léčbě zvířat a proto se nebráním využití homeopatie, aromaterapie, fytoterapie a jiných metod.
Věnuji se zejména medicíně koní, do kterých jsem blázen už odmala :-) Ale stejně tak se těším na každou jinou návštěvu, nejen ve stáji.
V současné době jsem na rodičovské dovolené s Haničkou a Matějem. Když můžu, tak k pacientovi vždy ráda přijedu (to se týká i akutních případů), ale mějte prosím pochopení, pokud někdy ošetření Vašeho zvířete budu muset odmítnout.
Všem svým dosavadním klientům děkuji za přízeň a důvěru, které si moc vážím. Stejně tak děkuji kolegům za konzultace složitějších případů.

 • • Komora veterinárních lékařů (reg. č. 6428)
  • Česká hipiatrická společnost

 • • Matějičná V., Jahn P., Plachý J. (2015) Syndrom headshaking u koní. Veterinářství, 2, 125 – 129
  • Khatanbaatar I., Skotakova V., Byambarenchin B., Batsukh Z., Battsetseg G., Lukesova D. (2017) The Overview of Epizootologic Situation of Equids and Ruminants in Mongolia. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, Vol 21, No 2 (2017)

 • Na VFU Brno jsem studovala od r. 2008 a na fakultě veterinárního lékařství jsem promovala v roce 2014. V rámci státnic jsem úspěsně obhájila diplomovou práci na téma "Syndrom headshaking u koní".
  Po promoci jsem nastoupila do prvního ročníku DSP na ČZU v Praze (Fakulta tropického zemědělství, téma dizertační práce "Infekční onemocnění koní"), současně jsem pracovala jako veterinární lékařka ve vet. ordinaci ve Veltrusích (MVDr. František Pochobradský).
  Postgraduální studium však nesplnilo moje očekávání, proto jsem jej po prvním roce ukončila a odjela pracovat do Německa.
  Po získání německé aprobace jsem pracovala na několika pracovištích jako veterinářka ve smíšené praxi (Roßlau, Salzmuende, Heiligenhafen).
  V r. 2016 jsem se vrátila do ČR - do Prostějova, odkud pochází můj manžel a pracovala nějaký čas v ordinaci pro malá zvířata v Litovli (Vetmedical, s.r.o.).
  Od r. 2017 jsem OSVČ a na podzim toho roku jsem šla na mateřskou dovolenou, od té doby jsem stále na rodičovské dovolené a veterinární praxi provozuji zatím jako vedlejší činnost. Spolupracuji s MVDr. Jiřím Havlíčkem, MVDr. Petrem Valentou a MVDr. Michaelou Hejlkovou. V rámci referování pacientů a konzultací jsem v kontaktu s doc. MVDr. Barborou Bezděkovou Ph.D., Dip. ECEIM; Klinikou chorob koní VFU Brno, Veterinární klinikou v Heřmanově Městci, veterinární klinikou Vyvet Vyškov a s dalšími kolegy.

 • • „4th Feline Medicine Symposium“ VFU Brno, 2. 11. 2012
  • „Veterinární medicína pro praxi“ Sono centrum Brno, 3. 10. 2014
  • „Oftalmologie v praxi“ VFU Brno, 7. 2. 2015
  • „Dermatologický seminář“ Praha, hotel Clarion, 12. 9. 2015
  • „Medicína drobných savců – workshop“ Praha, 23.-24. 1.2016
  • „První pomoc ve veterinární praxi“ Brno, 14. 5. 2016
  • „Gastroenterologie u koní v praxi“ Češkovice, Blansko 10.-11. 12. 2016
  • „Zdravotní problematika v chovech ovcí a koz“ Praha SVÚ 29. 3. 2017
  • „Kineziotaping koní - workshop", Osíčko u Koměříže, školitel Bc. Jan Moravec, DiS, 27. 5. 2017
  • „Chov mléčných koz s Gosia Zobel“ Krmelín,1. 7. 2017
  • „Vets with horsepower“ Nymburk, 4. 7. 2017
  • „Vetmeeting“ sekce koně a malí přežvýkavci (Doping u koní) , Seč, 23. 9. 2017
  • „Urgentní pacient – co dělat první hodinu“ Brno, 21. 10. 2017
  • „Rentgenologie u koní v praxi“ Češkovice, Blansko, 10.-11. 3. 2018
  • "Vetmeeting" (Vyšetření koně při koupi a pro vstup do pojištění, Seč, 22. 9. 2018
  • "Urologie psa a kočky-co nového?" Brno, 20. 10. 2018
  • "Problematika malých přežvýkavců" Odry, 22. 3. 2019
  • "Rány hlavy, krku, trupu a proximálních částí končetin u koní" Hradec Králové, 5. 4. 2019
  • Aktuální poznatky v medicíně koček, Odry, 17. 5. 2019
  • "Chirurgie hlavy a distální části končetin v terénní praxi" Hradec Králové, 19.-20. 10. 2019
  • "Gynekologie a porodnictví klisen" Hradec Králové, 22.-23. 2. 2020
  • "Onemocnění dýchacího aparátu u koní v praxi" Blansko, 3. - 4.10. 2020 Blansko
  • "Problematika malých přežvýkavců II" Odry, 11. 9. 2020

Služby

Poskytuji výjezdovou veterinární službu v Prostějově a okolí. Ošetření pacientů tedy probíhá u Vás, nemám svou ordinaci. Pokud je potřeba, referuji pacienty na další ošetření (více informací najdete v záložkách Služby a Ceník služeb).
Ošetřuji zejména koně, dále malá zvířata (kromě exotických zvířat), ovce a kozy. Ošetření jiných druhů zvířat je možné jen velmi omezeně a po předchozí domluvě.
Nemám ordinační hodiny, na ošetření zvířete je vždy potřeba se předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.
Domluvím se anglicky a německy.

  • prevence: vakcinace, odčervení, čipování, poradenství (výživa psa, péče o štěně,..), vystavení Petpassu, krácení drápů, čištění uší atd.
  • diagnostika a léčba interních i ortopedických onemocnění: práce v terénu má samozřejmě svá omezení a v některých případech jsou vybavení a komfort ordinace nenahraditelné
  • odběry krve (diagnostika onem., stanovení vhodné doby krytí,..) a jiných vzorků
  • ultrasonografie (vyšetření na březost, při diagn. onemocnění)
  • ošetření některých zranění
  • první pomoc - ve výjimečných případech (záleží na povaze zranění/onemocnění)
  • zavedení intravenózního katetru a infuzní terapie
  • pomoc při porodu
  • euthanazie, popř. zajištění odvozu a likvidace těla zvířete

  • prevence: sestavení vakcinačního a antiparazitárního programu, poradenství: zoohygiena, výživa atd.
  • diagnostika a léčba interních i ortopedických onemocnění
  • odrohování dospělých zvířat i mláďat (provádím jen v sedaci a lokální anestezii)
  • pomoc při porodu
  • chrirugické zákroky
  • odběr krve

  • prevence: vakcinace, odčervení, čipování, odběr krve
  • diagnostika a terapie interních onemocnění
  • diagnostika kulhání
  • výjezdy ke kolikám
  • pomoc při porodu
  • chirurgické zákroky
  • kineziotaping
  • euthanazie

Ceník

Cestovné: 9 Kč/ dvojitý kilometr (počítáno ze Stařechovic, např. cesta za pacientem do Brodku u Prostějova vyjde na 396 Kč).
Pokud je to možné, snažím se spojit návštěvy, které jsou stejným směrem, abych mohla cestovné rozdělit.

Pohotovostní příplatek je účtován o víkendech a ve všední dny mezi 19.00 - 7.00 (neplatí pro plánované kontroly a výkony). Jeho výše se pohybuje od 400,- do 1500,- a je závislá na době, kdy je pohotovost prováděna, délce a náročnosti úkonu a na tom, zda se jedná o stálého klienta (tj. klient, jehož zvíře vedu ve své kartotéce a od jehož poslední návštěvy neuplynul více než 1 rok).

  Malá zvířata

  • Rabigen Mono (vzteklina na 1 rok): 220,-
  • Nobivac R (vzteklina na 3 rokytříletá vzteklina): 300,-
  • kompletní vakcinace (Biocan/Nobivac DHPPi + LR): 450,-
  • ostatní vakcíny (tetanus, psincový kašel, borrelióza,...) jen po domluvě

  • Felocell RCP: 320,-
  • Purevax RCP: 360,-
  • Nobivac R (tříletá vzteklina): 300,-

  • Pestorin Mormyx (revakcinuje se každého půl roku): 190,-
  • Nobivac Myxo-RHD (vakcinace je třeba jen 1 x ročně): 350,-
  • Pestorin RHDV 2: 150,- (pet králíci)
  • Nobivac Myxo RHD Plus (myxomatóza, starý a nový typ moru, revakcinace jednou ročně): 450,-
  • Hromadné vakcinace králíků po předchozí domluvě (orientačně 25 Kč/ks)

  • Klinické vyšetření: 250,-
  • Odběr krve: 150,-
  • Čipování vč. mikročipu: 450,-
  • Vystavení Petpassu (vč. Petpassu): 250,-
  • Euthanazie: 250,- (pouze úkon, nezahrnuje cenu sedativ, spotř. mat. a ostatních léčiv)

  Ceny ostatních úkonů se stanovují individuálně.


 • Koně

  • BioEquin FT: 470,-
  • Equip FT: 550,-
  • BioEquin F: 350,-
  • Cloteid 4: 360,-

  Jiné vakcíny je potřeba objednat dopředu.

  • Klinické vyšetření: 300,-
  • Intravenózní aplikace/odběr krve: 150,-

  Ceny ostatních úkonů se stanovují individuálně.

Kontakty

Poskytuji výjezdovou veterinární službu v Prostějově a okolí.

MVDr. Veronika Skotáková
Stařechovice

vet.skotakova@gmail.com

+ 420 775 957 252

Dotaz byl odeslán. Děkuji!